MANSTART – XIN CHÀO CÁC BẠN

MANSTART – XIN CHÀO CÁC BẠN

CÔNG TY TNHH NHÂN LỰC KHỞI NGHIỆP – MANSTART  hiện là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trên các lĩnh vực giáo dục, phái cử nhân sự đi làm việc nước ngoài, đặc biệt là thị trường Nhật Bản.
Mục tiêu mà MANSTART hướng tới là luôn ổn định và phát triển bền vững. Trong đó luôn coi trọng yếu tố con người trong doanh nghiệp, hợp tác trên tinh thần phát triển và cùng có lợi với các đối tác, luôn hướng tới các hoạt động kinh doanh mang ý nghĩa xã hội.
Để có được nhũng thành công đó, công ty chúng tôi luôn biết ơn các bạn bè gần xa, các đối tác trong và ngoài nước đã luôn hỗ trợ, giúp đỡ chúng tôi trong suốt những năm vừa qua, đặc biệt là trong những giai đoạn mà doanh nghiệp chúng tôi đã gặp phải nhiều khó khăn.
Hướng tới 1 tương lai tốt đẹp và sự phát triển ổn định, bền vững, công ty chúng tôi mong muốn sẽ nhận được sự hợp tác của các đối tác tiềm năng mới để cùng với MANSTART triển khai các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam cũng như đầu tư ra nước ngoài.

 

Phương án tổ chức Bộ máy hoạt động XKLĐ trình bày ở phần này là Bộ máy hoàn chỉnh khi Công ty Khởi Nghiệp được cấp phép hoạt động XKLĐ và đi vào hoạt động ổn định, trong thời gian đầu khi khách hàng ít và nhiệm vụ chính yếu là xây dựng bộ máy, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ vì vậy số lượng nhân sự có thể không lắp đủ toàn bộ các chức năng mà phải kiêm nhiệm cho đến khi cần thiết mới tuyển dụng bổ sung.

 

1. Chủ tịch công ty

  • Chủ tịch công ty đứng đầu công ty, kiêm người đứng đầu bộ máy XKLĐ.
  • Hoạch định đường lối, chủ trương, chiến lược hoạt động công ty.
  • Chỉ đạo hoạt động tất cả các phòng ban.

2. Tổng giám đốc công ty

  • Tổng giám đốc công ty kiêm người đại diện pháp luật.
  • Điều hành hoạt động hàng ngày công ty theo chủ trương đường lối của chủ tịch công ty ban hành từng thời kỳ.
  • Chỉ đạo hoạt động các phòng tư vấn và tuyển sinh,trung tâm đào tạo, phòng hồ sơ ngoại, phòng kế toán và hành chính.

3. Phòng thị trường & Phòng quản lý lao động

  • Quảng bá, tiếp thị hoạt động dịch vụ công ty tại Nhật Bản.
  • Khai thác, xúc tiến và ký kết hợp đồng, hiệp định tuyển lao động.
  • Hỗ trợ các hoạt động khác của công ty tại Nhật Bản.
  • Tổ chức phỏng vấn tuyển chọn ứng viên cho khách hàng.
  • Quản lý, giám sát, hỗ trợ người lao động tại Nhật Bản.
  • Định kỳ thăm hỏi, động viên, giúp đỡ lao động tại Nhật Bản.
  • Hỗ trợ liên lạc giữa lao động và gia đình khi cần thiết.
  • Theo dõi báo cáo tinh hình lao động làm việc tại Nhật Bản cho công ty.

4. Phòng tư vấn & tuyển sinh

  • Phụ trách tuyển sinh, đảm bảo đủ số lượng cho công ty.
  • Quảng bá, tiếp thị hoạt động công ty đến người lao động trong nước.
  • Xúc tiến, hợp tác với các đơn vị cung cấp lao động tại địa phương.
  • Tổ chức sơ vấn tuyển chọn, hướng dẫn lao động khám sức khoẻ, chuẩn bị hồ sơ cần thiết khi tham gia xuất khẩu lao động.

5. Trung tâm đào tạo

  • Đào tạo Nhật ngữ và kỹ năng cho học viên.
  • Giáo nhận thức, định hướng, thái độ, tác phong cho học viên.
  • Quản lý, đánh giá học viên hàng tháng, báo cáo cho công ty và khách hàng.

6. Phòng kế toán và hành chính

  • Đảm trách chức năng kế toán tài chính, báo cáo thu chi công ty và theo quy định pháp luật.
  • Kiêm quản công tác hành chính, nhân sự và các công việc cần thiết khác.

7. Phòng hồ sơ phái cử

  • Hướng dẫn người lao động chuẩn bị hồ sơ cần thiết để xin tư cách lưu trú, visa xuất cảnh.
  • Chuẩn bị bộ hồ sơ nội xin cấp thư phái cử gởi Cục Quản lý lao động ngoài nước và bộ hồ sơ ngoại xin tư cách lưu trú gởi nghiệp đoàn, đối tác.
  • Xin đăng ký hợp đồng, đăng ký hiệp định tuyển dụng lao động.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *